Gå direkt till innehåll
Nu är det dags: SJ Stockholmståg tar över driften av pendeltågen

Pressmeddelande -

Nu är det dags: SJ Stockholmståg tar över driften av pendeltågen

Söndagen den 3 mars klockan 04.30 tar SJ Stockholmståg över driften av pendeltågstrafiken i Stockholm. Uppdraget är tydligt: att skapa en mer välfungerande pendeltågstrafik i regionen.

För att säkra en smidig övergång har SJ Stockholmståg de senaste 16 veckorna haft ett nära samarbete med Trafikförvaltningen och den nuvarande operatören MTR. Ca 1 600 medarbetare går över från MTR till SJ Stockholmståg och totalt kommer ca 1 800 medarbetare jobba i bolaget.

– Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder som många i Stockholmsregionen är beroende av. Vi ska nu göra vårt yttersta för att säkra en robust, tillgänglig och välfungerande pendeltågstrafik i Stockholm, men det är ett arbete som kommer att ta tid. Vi tar över driften med betydligt kortare framförhållning än normalt och har därför inte haft möjlighet att genomföra några större förändringar i samband med övertagandet. Vi har påbörjat ett omfattande analysarbete och ska omedelbart efter trafikstart fortsätta att se över vilka utmaningar som finns och vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, säger Lars Lindberg, vd på SJ Stockholmståg.

Det var i början av november 2023 som trafiknämnden fattade beslut om att i förtid avbryta avtalet med MTR och att tilldela SJ ett nödavtal för att säkra pendeltågstrafiken. Nödavtalet mellan SJ Stockholmståg och Trafikförvaltningen är tecknat på 2 år med option till förlängning, 1+1 år.

– Ända sedan beslutet togs i november har vi arbetat gemensamt för att återfå en stabil och pålitlig pendeltågstrafik, säger Erik Norling, Trafikdirektör på Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Det kommer att ta tid, men förutsättningarna förbättras nu.

Det senaste året har det varit en obalans mellan tidtabellen och personal- och fordonstillgången, vilket har lett till förseningar och inställda avgångar. SJ Stockholmståg har fått andra förutsättningar från uppdragsgivaren jämfört med tidigare operatören, men vd Lars Lindberg är samtidigt medveten om de utmaningar som föreligger.

– Utmaningen är tuff, men vi hade inte tagit oss an uppdraget om vi inte var övertygade om att vi på sikt kan åstadkomma väsentliga förbättringar. Vi ska göra vårt yttersta för att öka punktligheten, skapa stolta och engagerade medarbetare, intensifiera arbetet för att skapa en mer välfungerande fordonsflotta - allt i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen, facken och skyddsombuden för att tillsammans öka pendeltågssystemets robusthet. Exakt vilka förbättringsåtgärder som behövs får vi återkomma till när vi fått tillträde till verksamheten och tagit emot våra nya kollegor, men vi ska se över allt från punktlighet och tågunderhåll till säkerhet och trygghet säger Lars Lindberg.

I förutsättningarna för förvaltningens trafikuppdrag ingår, liksom tidigare, att tågen framförs enbemannade. Frågor om uppdraget hänvisas till Trafikförvaltningen.

Fakta
Pendeltågen i SL-trafiken har en linjelängd på 241 km med 54 stationer som knyter ihop Stockholmsregionen från Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr. Det finns 129 fordon i pendeltågstrafiken och 2022 var det ca 342 000 påstigande resenärer en vanlig vintervardag. Idag jobbar ca 1 800 personer i pendeltågstrafiken.

För frågor om SL-trafiken eller uppdraget, kontakta Trafikförvaltningens presstjänst på 08-123 315 50.

För frågor om SJ Stockholmståg, kontakta press.sjstockholmstag@sj.se.

Ämnen

Regioner


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.