Gå direkt till innehåll
Nytt lagförslag hotar SJ-resor till Köpenhamn, Oslo och Berlin

Pressmeddelande -

Nytt lagförslag hotar SJ-resor till Köpenhamn, Oslo och Berlin

Det finns stor risk för att SJ måste ställa in trafiken på sträckan Köpenhamn – Malmö med alla snabbtåg om ett nytt lagförslag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige går igenom och börjar tillämpas. Det visar SJ i sitt remissvar till regeringen.

Regeringen har bedömt att i ett läge där det föreligger en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i Sverige, kan det krävas särskilda åtgärder i form av kontroller av identitetshandlingar i samband med gränspassage.

- Det har vi på SJ full förståelse för, och vi är naturligtvis beredda att bistå och underlätta för de myndigheter som rimligen ska genomföra dessa kontroller ombord på våra tåg. Men förslaget bygger på att det är vår ombordpersonal som ska genomföra kontrollerna – det vill säga ren myndighetsutövning. Det är helt orimligt att vi ska behöva ta ett sådant ansvar utan att ha den utbildning och träning som krävs för uppgiften, säger SJs vd Monica Lingegård.

Förslaget är konstruerat som ett förbud, kopplat till höga vitesbelopp, mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Det betyder att transportören, i det här fallet SJ, inte bara skulle vara ansvarig för själva kontrollen av handlingar, utan också för att de handlingarna inte kommer bort eller förstörs efter kontrollen. En orimlighet som SJ lyfter fram i remissvaret.

- Tyvärr måste vi konstatera att risken är väldigt stor för att vi tvingas upphöra med vår snabbtågstrafik mellan Köpenhamn och Malmö om denna lag blir verklighet och börjar tillämpas. Det kan också komma att gälla SJs trafik till och från Oslo, säger Monica Lingegård.

  Ämnen


  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

  Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

  Kontakter

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  SJs pressavdelning (enbart för journalister)

  Presskontakt 010-751 51 84
  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

  Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
  Peter Kraméus

  Peter Kraméus

  Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
  Marcus Fleetwood

  Marcus Fleetwood

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Martina Nord

  Martina Nord

  Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
  Trafikverkets pressjour

  Trafikverkets pressjour

  Presskontakt 0771-31 15 00
  Jernhusens huvudkontor växel

  Jernhusens huvudkontor växel

  Presskontakt 08-410 626 00

  SJ för människor närmare varandra, varje dag

  SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
  Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.