Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJ överväger att tillfälligt sluta trafikera Kumla

Sedan några månader tillbaka förekommer en del allvarliga ordningsproblem i de centrala delarna av Kumla och Hallsberg, en situation som även märkts på tågsträckan Örebro – Kumla – Hallsberg. Detta har skapat otrygghet på vissa tågavgångar, för både resenärer och tågpersonal. Nu överväger SJ och Tåg i Bergslagen att tillfälligt köra förbi station Kumla utan att göra uppehåll där.

SJ har med anledning av den rådande situationen vidtagit en rad åtgärder såsom förstärkt bemanning på tågen, väktarinsatser och utökat samarbete med polisen. Dessutom har en dialog med Kumla och Hallsbergs kommuner inletts för diskussion och beslut om gemensamma åtgärder för att motverka den otrygghet som uppstår på vissa avgångar och i stationsmiljön.

- Det är naturligtvis en ganska drastisk åtgärd att inte stanna på en station, och en åtgärd som får ses som en absolut sista utväg. Men i det här läget måste vi ta ansvar för resenärernas och tågpersonalens trygghet. Det är inte acceptabelt att någon ska uppleva att det är otryggt att resa med SJ, säger affärschef Jan Kyrk.

SJ har också tät dialog med personalens skyddsorganisation och med berörda kollektivtrafikmyndigheter.

- Nu är det viktigt att vi alla tillsammans bidrar till att dessa ordningsproblem upphör och att den som behöver resa med oss kan göra det på ett tryggt och behagligt sätt, säger Tåg i Bergslagens vd Hugo Oljemark.

Beslut om att tillfälligt sluta trafikera Kumla är inte fattat än, men ett sådant beslut kan fattas snabbt och verkställas direkt.

För mer information, kontakta SJ Presstjänst, 010-751 51 84

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.