Gå direkt till innehåll
Utmanande väder påverkade SJs trafik och resenärer

Pressmeddelande -

Utmanande väder påverkade SJs trafik och resenärer

En ovanligt tidig, snörik och kall vinter i hela landet har lett till att SJ tvingats begränsa trafikutbudet då nödvändigt fordonsunderhåll försvåras och tar längre tid än normalt.

Resandet under fjärde kvartalet låg på samma nivå som under motsvarande kvartal 2022. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 99 MSEK (-264). Fjärde kvartalet föregående år påverkades negativt med sammanlagt 310 MSEK till följd av avsättning och nedskrivning. Exklusive dessa poster ökade rörelseresultatet med 53 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I december fick ett X2000-tåg en allvarlig hjulskada, och SJ beslutade av säkerhetsskäl att låta genomföra en extra besiktning av samtliga tåg med samma hjultyp. Tillsammans med framför allt väderrelaterade utmaningar medförde det färre tåg i trafik än planerat under december.

- Hela SJ slöt upp och gjorde fantastiska insatser för att planera om, få tåg i trafik och ta hand om våra resenärer. Vi vet hur viktiga jul- och nyårsresorna är för våra kunder, och som vd är jag otroligt tacksam för att ha medarbetare runt om i hela organisationen som jobbade dygnet runt för att vi skulle klara av att få så många som möjligt dit de ville, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Styrelsen för SJ AB föreslår att ingen utdelning (—) lämnas avseende räkenskapsåret 2023. Detta då negativa resultat under coronapandemin påverkade eget kapital kraftigt negativt. Samtidigt har SJ ingått omfattande investeringsåtaganden i nya och befintliga fordon som behöver finansieras.

Utfall fjärde kvartalet 2023:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 817 MSEK (2 861)
  • Rörelseresultatet uppgick till 99 MSEK (-264)


Utfall helåret 2023:

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 549 MSEK (10 403)
  • Rörelseresultatet uppgick till 534 MSEK (449)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,73 ggr (0,47)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 10,1 procent (10,2)

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.